Vi hadde et utrolig flott medlemsmøte 24 oktober på slippen på Sollerud.

Det ble oppstart med pølser og drikke kl 1900. Vi fikk en flott presentasjon av Erwin Jager som er formann i F18 i Norge. Erwin reise helt fra vestlandet og klarte gjennom 2 fulle timer å inspirere flere av oss til å få en interesse for F18 seiling. Han ga oss en god opplevelse gjennom hans erfaringer fra starten og frem til i dag, flotte bilder, tips, råd og kart fra bla Stockholm Archipelago Raid. Det var opplysende i form av at man fikk en god forståelse for at miljøet består av "alle aldre" og mange ulike F18 type båter, herunder også veldig ulik kostpris:-).

 Gjennom presentasjonen kom det frem utfordringer, noen "uhell på veien", reparasjoner, men også flotte naturopplevelser. Han hadde med seg "egen-modifiserte" vester med stativ for GPS til fremvisning. Samtidig ga han uttrykk for at det er utfordrende å skape entusiasme for F18, spesielt på et sted som vestlandet. Etter møtet snakket vi litt løst og fast om å lage en "Flerskrogsdag" i Oslo, et mulig samarbeid mellom F18 og NFS. Det får tiden og sommeren vise.

På vegne av styret vil vi takke Erwin Jager for hans entusiasme og bidrag til vårt medlemsmøte i Norsk Flerskrog Seilklubb!

Mari Reinskou

Leder styret

NFS