Photo: Martin Schöön

Norsk Flerskrog Seilklubb / Viken Flerskrogseilere avholder Årsmøte Torsdag den 8/4-2021 kl 19.00.

Møtet vil avholdes digitalt, og alle registrerte medlemmer vil motta møteinnkalling på e-post

 

Saksliste:

  1. Valg av dirigent og referent
  2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
  3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.
  4. Behandling og godkjenning av Årsberetningen
  5. Behandling av revidert regnskap
  6. Fastsette medlemskontingent (er kr300,-)
  7. Budsjett 2021
  8. Valg

Leder: Mari Reinskou                     På valg for 2 år

Nestleder: Siri Wingaard                På valg i 2022

Kasserer: Lars Reinskou                På valg for 2 år

Styremedlem: Geir Almquist           På valg for 2 år

Styremedlem: Petter Mowinckel     På valg for 2 år

Styremedlem: Bernt Biberg            På valg i 2022

Styremedlem: Johannes Buverud   På valg i 2022

Styremedlem: ...............                  Velges av FT

9. Valg av revisor for kommende periode (Er Tom Wingaard)

10. Valg komite for kommende periode (Er Odd Marius Rosvold og Johan Hansteen)

11. Innkommende saker

 

Forslag til Årsmøtet må være styret i hende senest 1/4-2021.

 

Mvh

Styret