Norsk Flerskrog Seilklubb / Viken Flerskrogsseilere, eier 2 brede plasser i hvnen på Sollerudstranda. Disse plassene leies ut til klubbens medlemmer til selvkost etter visse kriterier.

1. Nye flerskrogsbåter i klubben (nytt medlem)

2. Søknad for år nr 2 (dersom man fikk plass på kriterie 1 i fjor)

2. Ansiennitet

 

Søknad for kommende sesong sendes Styret innen Årsmøtet som normalt holdes i slutten av Februar.

 Det kan også søkes om å benytte plassene vinterstid.