Norsk Flerskrog Seilklubb / Viken Flerskrogsseilere, eier 2 brede plasser i hvnen på Sollerudstranda. Disse plassene leies ut til klubbens medlemmer til selvkost etter visse kriterier.

For sommeren 2019 er disse plassene tildelt: Johannes Buverud og Dag Sølvberg

Tildelingen er gjort etter råd fra opplagssjef og vedtatt av styret.

 

Det kan også søkes om å benytte plassene vinterstid.