Norsk Flerskrog Seilklubb / Viken Flerskrogsseilere, eier 2 brede plasser i hvnen på Sollerudstranda. Disse plassene leies ut til klubbens medlemmer til selvkost etter visse kriterier.

 

Tildelingen er gjort etter råd fra opplagssjef og vedtatt av styret.

 

Det kan også søkes om å benytte plassene vinterstid.