En flerskrogsbåt er "blyfri" og vil normalt flyte høyt i vannet selv om båten har hull i alle skrog. De fleste er bygget i glassfiber / sandwich, noe som gir god bæreevne selv uten ekstra flytemidler. Seilt tilstrekkelig klønete og i tilstrekkelig mye vind, kan den kullseiles, men dette krever enten at man tar en kalkulert risiko i forbindelse med regattaseiling eller at man er maksimalt uheldig. Av den grunn har mange båter en luke under brodekket slik at båten kan entres om den ligger opp ned. Videre har de fleste sikkerhetsliner under brodekket. Om en kullseiling skulle skje, er båten fortsatt flytende og fungerer som en romslig livbåt. Det bør legges til at kullseiling av turbåter er meget, meget skjeldent forekommende, mens det ikke er helt uvanlig for rene regattabåter som jo seiles med så mye seilføring som mulig.