Før man kan beskrive den ideelle båten, må man definere hva den skal brukes til. Mitt utgangspunkt er en båt for kystseiling, med største strekk over åpent hav på ca 100 sjømil, dvs ett døgn over Skagerrak. Videre er jeg glad i uthavner, ofte grunne. Samtidig skal båt og mannskap (2 til 5 personer) tåle 3 uker sammen, tildels i regnvær av flere dagers varighet uten for store gnisninger. Dette setter et minstekrav til plass som tilsvarer en Havkatt 27 (en katamaran på 8.3m x 4.5m, designet av Lars Oudrup), videre setter uthavner og 2 personer en maksimalstørrelse på båten på definitivt under 40 fot.

 

At flerskrogsbåter kan være raske er et etablert faktum, men det gjelder ikke alle. At de også kan være ideelle turbåter er en bedre bevart hemmelighet. Som for andre seilbåter er farten i lite vind primært bestemt av forholdet mellom seilareal og våt flate. To eller tre skrog kan fort gi et ugunstig tall her, spesielt hvis ikke vekten er lav. Mange eldre turbåter, som f.eks Heavenly Twins og Catalac er ikke spesielt raske, men meget komfortable.