I forhold til kjølbåter av samme lengde har flerskrogsbåtene langt større dekksareal. Dettte gir muligheter til å spre ut mannskapet i maksvær; de fleste kan finne en plass med riktig skråningsvinkel og uten at seilene skygger. På de raskeste båtene er riktignok mesteparten av arealet i form at et nett som bare kan benyttes som hengekøye i maksvær eller i havn. Trimaraner har omtrent samme cockpitareal som kjølbåter, mens katamaraner vanligvis har en cockpit som for de fleste kjølbåteiere virker enorm. Legg så til at krengningen under seilas er så liten at både le og losiden kan benyttes og katamarenens potensial som romslig turbåt for mange mennesker på dagtur er klar.


For en tur over flere dager begrenses antall mannskap og passasjerer av andre faktorer: Sengeplass, krav til privatliv, bysse og toalettfasiliteter etc. Man bør heller ikke glemme at for flerskrogsbåter er høy vekt og ensbetydende med lav fart og høyde.


For barn er nær horisontal seiling en stor fordel. De kan ubekymret leke med sitt og bryr seg ikke om båten skifter halser.