Etterhvert som vinden og farten øker, får bølgemotstanden større og større betydning. Bølgemotstanden avtar med økende vannlinjelengde og øker med tversnittsarealet i vannlinjen. Lange, slanke skrog gir lav bølgemotstand, men som kjent liten skrogstivhet med bare ett skrog. Fordi flerskrogsbåtenes evne til å bære seil er gitt av bredde og vekt, ikke av en vekt plassert under båten, blir det rettende moment stort allerede ved en minimal krengning. Samtidig vil smale skrog gi liten bølgemotstand, noe som muliggjør en høy fart. I forhold til en kjølbåt med samme lengde, vil man følgelig vanligvis oppnå mer fart og bare ubetydelig krengning selv i mye vind.