En moderne flerskrogsbåt med senkekjøler kan ha bedre høyde og langt større fart enn en kjølbåt med samme lengde. Det samme gjelder mange moderne turbåter med senkekjøler. På den annen side, det skal ikke underslås at det også finnes noen turbåter som knapt beveger seg med vinden forenom tvers. Viktige parametre er forholdet mellom vindfang forfra og seilareal, forholdet mellom kjølareal og seilareal og form på skrog og rigg. Skrogenes utforming og båtens deplasement spiller selvfølgelig også en rolle. En gammel skøyte er heller ingen god krysser, men med en brukbar motor eller god tid kan også den fungere som en meget god turbåt.