Salongen er det viktigste rommet i en turbåt. I motsetning til de fleste kjølbåter, hvor man går ned i salongen og følgelig mister kontakten med verden utenfor, har de fleste katamaraner salongen på brodekket og fri sikt ut. Dette gir en langt bedre kontakt med omgivelsene. Trimaraner har vanligvis samme type salong og innredning som kjølbåter, men fordi de ikke har en tung kjøl som drar skroget ned, har mange trimaraner også en salong med god sikt ut. De fleste mindre katamaraner har ikke ståhøyde i salongen over brodekket - man må krøke seg inn, men sitter vanligvis godt. I skrogene er det full ståhøyde i de fleste båtene.

Med hensyn på toalett, bysse etc er det liten forskjell mellom kjølbåter og flerskrogsbåter. En god turbåt må ha en do med holdingtank som tømmes i åpen sjø, videre trenger man to bluss til mat og et sted å vaske opp. Midtsommers, sydover er det nok med et daglig sjøbad, saltvannssåpe og en bøtte til personlig hygiene, etterhvert som man utvider sesongen eller trekker nordover er innenbords vaskemuligheter "kjekt å ha".