Måleregelen (Regnearket) er basert på Texel regelen, og for Norges del gitt en faktor for å avstemmes med Seilforbundet sin NOR-Rating.

Vi har valgt å kalle vår TCF i målebrevet for "M-NOR", slik at denne ikke forveksles med NOR som utstedes av klasseklubben for kjølbåter.

Det er ikke mulig å måle inn flerskrogsbåt under Seilforbundet sin NOR-Rating (Dette var mulig under tidligere LYS). Det skal derfor heller ikke betales avgift til NOR/LYS fra flerskrogsbåter.

Målebrev i flerskrogsklubben er gratis for medlemmer, men forutsetter at du måler båten/seilene dine selv.

Egenmålingen gjøres på båteiers heder, ære og samvittighet, og "FairPlay" er nøkkelen for at dette systemet fungerer.

Utfylt måleskjema sendes:  post (a) flerskrog.no.

 

Alle som ønsker seg målebrev må sende inn nytt skjema i god tid før sesongens første regatta.

 

Hvordan bruke målebrevet til NFS:

NFS benytter Texel-regelen for innmåling av dekkede "tur-flerskrogsbåter". Basert på måleregelen kommer man frem til et Texel-nummer, som sier noe om båtene fartspotensial.

For å kalkulere en tidskorreksjonsfaktor (tcf), inverterer man Texelnummeret (1/n). Denne tcf kan kun benyttes mot andre flerskrogsbåter innmålt etter samme måleregel.

For å skape et sammenligningsgrunnlag med kjølbåter, må flerskrogs-tcf'n korrigeres. Ved overgangen fra LYS til NOR måleregelen i Norge, tok vi derfor de erfaringsdataene vi satt med over flere år fra blandt annet Ferderseilasen, og kom frem til en korreksjonsfaktor på 1,5. Dette er det vi i målebrevet ser som M-NOR (tcf). 

Fra 2023 er NOR-Regelen endret noe, som i gjennomsnitt betyr ca +9% på tcf. Dette er pr 2024 korrigert for i M-NOR i målebrevet til flerskrogsklubben, da dette vil ha betydning for de som seiler flerskrog i samme klasse som kjølbåter.

Vår anbefaling til de seilforeninger som godtar at fleskrogsbåter seiler i samme klasse som kjølbåter i 2024, benyttes M-NOR måletallet fra flrskrogs-målebrevet "as-is".

Målet med denne tilpassingen er å kunne se/måle egen prestasjon over flere seilaser (lokale klubb-regatta-serier), hvor deltagelse ikke er stor nok til å opprette egen klasse for flerskrog.

 

MÅLEBREVET ER KUN GYLDIG DET ÅRET DET ER UTSTEDT

Båten skal være i "RACING_TRIM" når den måles/veies. 

Vekten som skal inn i målebrevet er båt inklusive sikkerhetsutstyr, samt deklarert løst utstyr (Seil og annet nødvendig utstyr for at båten skal fungere).

Tanker skal være tomme (Vann, Septik, Drivstoff mm). Mat/ drikkevarer skal heller ikke veies inn.

Klubben har kranvekt som tar opp til 10ton for de medlemmer som vil låne denne (hentes og leveres tilbake i Oslo-området).