Regler vedrørende vinteropplag på Sollerud

På styremøte september 2007 ble det vedtatt at klubben utformer og publiserer regler vedr. vinteropplag. Nedenfor finner du reglene som gjelder fra i år og fremover.

Norsk Flerskrog Seilklubb har et område på Sollerud til disposisjon til vinteropplag av flerskrogbåter. I tillegg benyttes 2 plasser på vannet til vinteropplag.

Om man ønsker plass kontakter sender man epost til opplagssjefen (for tiden Siri Wingaard) før 1. September. Plassene tildeles bare til medlemmer av klubben etter følgende regler:

  1. Har man plass så får man plass neste år. Unntak er at man har en plass som er midlertidig fri.
  2. Man kan være borte i opptil 2 vintrer uten å miste retten til sin plass. Det bør meldes skriftlig/ved E-post at man ønsker å beholde plassen sin.
  3. På ventelisten er det ansiennitet som medlem som bestemmer rekkefølgen.

Opplagssjefen bestemmer hvor på område man får plass. Klubben organiserer felles opptak og to utsettinger om våren. Om man ikke etterkommer avtaler med eller pålegg av opplagssjefen kan man bli utelukket fra vinteropplaget for en viss periode. Avgjørelsen kan påklages til styret.